Bachs Blomsterremedier

"Sygdom er hverken grusomhed eller straf, men ene og alene en rettesnor, et værktøj, som vores egen sjæl betjener sig af for at gøre os opmærksom på vore fejl, for at holde os tilbage fra at lave større fejl, og dermed hindre os i at anrette mere skade - og bringe os tilbage til sandhedens og lysets vej, fra hvilken vi aldrig skulle være kommet bort."

Dr. Edward Bach

Dr. Bach, en engelsk læge (1886-1936), opdagede vilde blomsters helbredende egenskaber. Han fandt frem til 38 forskellige blomster, der indvirker på psyken. De er ikke skadelige eller vanedannende.

Blomstermedicin anvendes som et middel mod negative sindstilstande såsom frygt, håbløshed, irritabilitet, nedtrykthed, vrede, utålmodighed, mistænksomhed mv, og hjælper en til at se tingene på en mere positiv måde, og gør at mennesker og dyr derved nemmere kan komme sig efter sygdom, idet negative sindstilstande ofte er årsag til sygdommen – eller fastholder sygdommen længere end nødvendigt.
Livet er nu engang lettere og lysere når vi er positive!

"Bestemte vildtvoksende blomster, buske og træer af højere orden har gennem deres svingninger kraften til at forhøje vore menneskelige svingninger, og til at åbne for vore kanaler for budskaberne fra vort spirituelle selv, at overstrømme vores personlighed med den "dyd", som vi har behov for og derigennem løfte de karaktertræk, som forårsager vore lidelser. Som smuk musik eller andre storartede inspirerende ting er de i stand til at højne hele vor personlighed og bringe os nærmere til vores sjæl. Derigennem får vi fred og løser os fra vore lidelser. Blomstermedicinen heler ikke ved direkte at "angribe" vores sygdom, men ved at lade vor krop gennemstrømme af de skønne svingninger fra vort højere selv, de svingninger, der får sygdommen til at smelte som sne i solen.

Der findes ingen ægte helbredelse uden en forandring i livsindstillingen, i sjælefreden og den indre lykkefølelse."

Dr. Edward Bach

Hvordan vælges det rigtige Bachs Blomsterremedie?

Bachs remedier vælges ved hjælp af interview. Sammen finder vi ud af, hvilke udfordringer du har og hvilke mål, du ønsker at opnå. Herefter foreslår jeg relevante remedier og du får at vide, hvad hver enkelt remedie kan bidrage med. Ofte giver dette yderligere indblik og forståelse i de udfordringer, du står i. Sammen vælger vi de remedier, der er meningsfulde for dig.
Du får selvfølgelig vejledning til dosering og hvor lang tid, det vil være gavnligt at bruge Bachs Blomsterremedier.

(Pictures are temporarily borrowed from The Bach Centre for approval purpose.)

Frygt og angst

Ubeslutsomhed og usikkerhed

Ensomhed

(Indhold på vej)

Manglende interesse i nuværende tilstande

Overfølsomhed overfor tanker og idéer

Fortvivlelse og modløshed

Overbekymring for andres velfærd

Siden er under udarbejdelse.

(Indhold på vej)

Kan man blande flere slags Bachs Blomsterremedier?

Ja, ofte bruges flere remedier sammen for at give synergetisk effekt og på den måde komme hele vejen rundt i de forskellige faser man gennemgår i en udviklingsperiode.
I Bachs Rescue Remedy er der fx 5 forskellige remedier, der samlet støtter ved chok og traumer, uanset hvornår de er opstået.

Kan Bachs Blomsterremedier bruges til børn?

Tekst kommer snart.

Kan Bachs Blomsterremedier bruges til gravide?

Tekst kommer snart.

Hvordan vælger man den bedste Bachs Blomsterremedie kombination?

Du kan vælge ved at læse dig frem til, hvad du synes matcher din aktuelle situation eller hjælper dig i at bevæge dig i en bestemt retning i livet. Der kan være flere remedier, der i kombination giver dig god allround-støtte.
Vil du have hjælp til at vælge, kan du booke en konsultation her: