Akupressur

Akupunktur

Hvordan foregår en behandling?

Akupressur bygger på en holistisk menneskeopfattelse, hvilket vil sige, at det er hele mennesket, der behandles – ikke blot symptomet. Derfor er det vigtigt, at du giver så meget information som muligt for at få stillet den mest præcise akupunkturdiagnose. Som klient stilles du derfor en lang række spørgsmål om din helbredsmæssige tilstand.

Når den energimæssige diagnose er fastlagt, påbegyndes selve behandlings-forløbet, som kan variere meget, alt efter hvor mange symptomer du har og hvordan du har det generelt. Selve akupressur-behandlingen med varer typisk 20-30 minutter.

Selve behandlingen med akupressur foregår ved, at der masseres på bestemte akupunkturpunkter. Punkterne er via meridianerne (energibaner i kroppen) forbundet med organerne. Ved stimulering af et akupunkturpunkt påvirkes livsenergien (Qi), for på den måde at genoprette ubalancer i meridianernes energiforløb.

Behandlingsreaktionen kan fx være alt fra ekstrem afslappelse til summen/prikken flere steder i kroppen.

Efter behandlingen oplever nogle klienter træthed – andre oplever forøget energi og livsmod.

Kombineret behandling

Helt efter dit behov og ønske kan du få fuld akupressur-behandling eller akupressur kombineret med massage eller kinesiologi.

Akupunktur eller akupressur?

Akupunktur er behandling med akupunkturnåle – akupressur er behandling på de samme punkter med “pres” eller forskellige massageteknikker i stedet for nåle. Så hvis du har nåleskræk er akupressur en bedre behandlingsform til dig. Akupressur er lige så effektivt som akupunktur.
Akupunktur

Hvad er din lidelse?

WHO (Verdenssundhedsorganisationen under FN) har udarbejdet en liste over lidelser, hvor akupunktur/akupressur er velegnet.

Heraf kan blandt andet nævnes:

  • Alle former for smerte
  • Gigtsygdomme i led og muskler
  • Hovedpine/migræne
  • Rygsmerter
  • Frossen skulder
  • Tennisalbue
  • Menstruationsproblemer
  • Mave- og tarmlidelser
  • Bihulebetændelse
  • Højt blodtryk
  • Eksem
  • Kredsløbsproblemer
  • Lidelser i sanseorganer
  • Immunsygdomme
  • Hormonelle forstyrrelser

Optimal effekt

Du får optimal effekt af akupressur, når du drikker rigeligt med vand bagefter – gerne op til en liter den første times tid efter behandlingen.

Det bedste for dig bagefter er kunne tage den med ro en lille times tid – evt. tage en lille lur. Derfor har jeg længe åbent. Se åbningstider og book her.

Mellem behandlingerne er det vigtigt at indtage rigeligt med vand, så kroppen får hjælp til at udskille affaldsstoffer.

Akupunkturens/akupressurens historie går mere end 5000 år tilbage. Der er i Kina fundet sikre tegn på, at man kendte akupunkturpunkterne 2000 år før vor tidsregning.

Akupunkturen/akupressuren har gennem mange tusinde år vist flotte resultater ved en lang række sygdomme, men anerkendtes for alvor i vesten i 1979, idet WHO – Verdenssundhedsorganisationen – officielt erklærede akupunktur velegnet som helbredelsesmetode til en lang række sygdomme.

Akupunkturen/akupressur er derfor i dag genstand for stigende interesse, der for 30 år siden var utænkelig i medicinske fagkredse. Gennem tiden er millioner af patienter verden over blevet overbevist om akupunkturens fantastiske effekt på en lang række lidelser.

Akupunkturens/akupressurens filosofiske lære baseres på, at det er vekselspillet mellem de to modsatte principper, YIN & YANG, der styrer universet og mennesket. Så længe de to faktorer er i balance, er mennesket sundt.

Kilde: Brochure fra “Praktiserende Akupunktører”

Har du spørgsmål?

Du kan altid kontakte mig
– helt uforpligtende –

Vil du bestille tid?

Har du spørgsmål?

Du kan altid kontakte mig
– helt uforpligtende –

Vil du bestille tid?

Har du kroniske smerter eller flere diagnoser?

Ved kroniske smerter/symtomer eller multiple symtomer/sygdomme anbefales du en kinesiologisk konsultation for at få rettet op i dybere energimæssige sammenhænge og evt. traumer. Se mere om kinesiologi her.