Bachs Blomsterremedier 

Dr. Bach, en engelsk læge (1886-1936), opdagede vilde blomsters helbredende egenskaber. Han fandt frem til 38 forskellige blomster, der indvirker på psyken. Blomsterne er alle, men en undtagelse, ugiftige. De er ikke skadelige eller vane dannende.

De anvendes som et middel mod negative sindstilstande såsom frygt, håbløshed, irritabilitet, nedtrykthed, vrede, utålmodighed, mistænksomhed mv, og hjælper en til at se tingene på en mere positiv måde, og gør at mennesket derved nemmere kan komme sig efter sygdom, idet negative sindstilstande ofte er årsag til sygdommen eller fastholder sygdommen længere end nødvendigt.

Livet er nu engang lettere og lysere når vi er postive!

Citater fra Bach:

"Sygdom er hverken grusomhed eller straf, men ene og alene en rettesnor, et værktøj, som vores egen sjæl betjener sig af for at gøre os opmærksom på vore fejl, for at holde os tilbage fra større fejl, og dermed hindre os i at anrette mere skade - og bringe os tilbage til sandhedens og lysets vej, fra hvilken vi aldrig skulle være kommet bort"

"Bestemte vildtvoksende blomster, buske og træer af højere orden har gennem deres svingninger kraften til at forhøje vore menneskelige svingninger, og til at åbne for vore kanaler for budskaberne fra vort spirituelle selv, at overstrømme vores personlihed med den dyd, som vi har behov for og derigennem udvaske de karaktermangler, som forårsager vore lidelser. Som smuk musik eller andre storartede inspirerende ting er de i stand til at højne hele vor personlighed og bringe os nærmere til vores sjæl. derigennem skænker de os fred og løser os fra vore lidelser. de heler ikke ved direkte at angribe vores sygdom, men ved at lade vor krop gennemstrømme af de skønne svingninger fra vort højere selv, de svingninger, der får sygdommen til at smelte som sne i solen.
Der findes ingen ægte helbredelse uden en forandring i livsindstillingen, i sjælefreden og den indre lykkefølelse."

Remedierne inddeles i følgende 7 grupper, som dækker negative psykiske tilstande.

  1. Frygt
  2. Ubeslutsomhed og usikkerhed
  3. Ensomhed
  4. Manglende interesse i nuværende tilstande
  5. Overfølsomhed over for tanker og idéer
  6. Fortvivlelse og modløshed
  7. Overbekymring for andres velfærd

Vil du vide mere eller bestille en tid? 
Send en mail:
eller ring på tlf. 20 92 28 12

Til forsiden