Akupressur

Hvad er din lidelse?

WHO (Verdenssundhedsorganisationen under FN) har udarbejdet en liste over lidelser, hvor akupunkturen/akupressur er velegnet. Heraf kan blandt andet nævnes:

· Alle former for smerte · Gigtsygdomme i led og muskler · Hovedpine/migræne · Rygsmerter · Frossen skulder · Tennisalbue · Menstruationsproblemer · Mave- og tarmlidelser · Bihulebetændelse · Højt blodtryk · Eksem · Kredsløbsproblemer · Lidelser i sanseorganer · Immunsygdomme · Hormonelle forstyrrelser

Hvordan foregår en behandling?

Akupressur bygger på en holistisk menneskeopfattelse, hvilket vil sige, at det er hele mennesket, der behandles, ikke blot symptomet. Derfor er det vigtigt for akupressøren af få så meget information af patienten som muligt for at stille den mest optimale akupunkturdiagnose. Patienten stilles derfor en lang række spørgsmål vedrørende sin helbredsmæssige tilstand. Desuden kan akupunktøren anvende en række diagnoseværktøjer, såsom pulsdiagnose, tungediagnose, irisanalyse m.v., som alle har til formål at klarlægge/bekræfte kroppens ubalancer.

Når diagnosen er fastlagt, påbegyndes selve behandlingsforløbet, som kan variere meget alt efter lidelsens/ubalancens omfang. Selve behandlingen med nåle tager typisk 20-30 minutter. Behandlingsreaktionen kan fx være alt fra ekstrem afslappelse til kløe/summen/prikken flere steder i kroppen. Efter behandlingen oplever nogle patienter træthed, og andre oplever forøget energi og livsmod. Under hele behandlingsforløbet er det vigtigt at indtage rigeligt med væske, så kroppen får hjælp til at udskille affaldsstoffer.

Hvor kommer akupunkturen/akupressur fra?

Akupunkturens/akupressurens historie går mere end 5000 år tilbage. Der er i Kina fundet sikre tegn på, at man kendte akupunkturpunkterne 2000 år før vor tidsregning.

Akupunkturen/akupressuren har gennem mange tusinde år vist flotte resultater ved en lang række sygdomme, men anerkendtes for alvor i vesten i 1979, idet WHO - Verdenssundhedsorganisationen - officielt erklærede akupunktur velegnet som helbredelsesmetode til en lang række sygdomme.

Akupunkturen/akupressur er derfor i dag genstand for stigende interesse, der for 20 år siden var utænkelig i medicinske fagkredse. Gennem tiden er millioner af patienter verden over blevet overbevist om akupunkturens fantastiske effekt på en lang række lidelser.

Akupunkturens/akupressurens filosofiske lære baseres på, at det er vekselspillet mellem de to modsatte principper, YIN & YANG, der styrer universet og mennesket. Så længe de to faktorer er i balance, er mennesket sundt.

Selve behandlingen med akupressur foregår ved, at der masseres på bestemte akupunkturpunkter.

Punkterne er via meridianerne (interne forbindelser) forbundet med organerne. Ved stimulering af et akupunkturpunkt påvirkes livsenergien, kaldet Qi, for på den måde at genoprette ubalancer i meridianernes energiforløb.


Kilde: Brochure fra "Praktiserende Akupunktører"

Til forsiden